Trong thời xưa, những bức tường thành sụp đổ thường nói lên một dân tộc đã bị đánh bại, họ đang gặp nguy hiểm và chịu cảnh tủi nhục. Đó là lý do người Do Thái xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Họ đã làm thế nào? Họ đã làm việc “bên cạnh” nhau, đây là cụm từ rất đúng để mô tả Nê-hê-mi chương 3.

Thoạt nhìn, chương 3 có vẻ là phần ký thuật khá tẻ nhạt về danh sách nhân công và công việc họ làm trong công trình xây sửa tường thành. Tuy nhiên, khi đọc kỹ chúng ta sẽ thấy rõ cách mọi người làm việc cùng nhau. Các thầy tế lễ làm việc “bên cạnh” những người cai trị. Những người thợ làm nước hoa cũng làm việc “bên cạnh” những người thợ kim hoàn. Có một số người sống ở những thành gần đó cũng đến giúp một tay. Nhiều người khác thì sửa chữa bức tường ngay trước nhà mình. Chẳng hạn, các con gái của Sa-lum cũng làm việc “bên cạnh” những người khác (3:12), và một số người còn xây sửa hai khu vực, như những người Thê-cô-a (c.5, 27).

Có hai điều nổi bật trong chương này. Đầu tiên, tất cả đều cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung. Thứ hai, tất cả đều được khen ngợi vì đã dự phần vào công tác, chứ không phải vì họ làm nhiều hay ít khi so sánh với người khác.

Ngày nay, chúng ta chứng kiến nhiều gia đình đổ vỡ và một xã hội đầy nan đề. Nhưng Chúa Jêsus đến để xây dựng vương quốc Đức Chúa Trời qua việc biến đổi những cuộc đời. Chúng ta có thể biến đổi cộng đồng xung quanh mình bằng cách cho họ thấy rằng họ có thể tìm được hy vọng và sự sống mới trong Chúa Jêsus. Tất cả chúng ta đều có việc để làm. Vì thế, hãy cùng kề vai sát cánh và làm phần việc của mình – bất luận việc lớn hay việc nhỏ – để xây dựng một cộng đồng yêu thương, là nơi người khác nhìn thấy Chúa Jêsus.