Sau khi bị mất công việc trong vị trí biên tập, tôi cầu nguyện xin Chúa giúp mình tìm một công việc mới. Nhưng khi nhiều tuần trôi qua mà chẳng có gì xảy ra sau những nỗ lực tìm kiếm và nộp đơn xin việc, tôi bắt đầu hờn dỗi. “Chúa không biết có việc làm quan trọng thế nào với con sao?” Tôi hỏi Chúa, khoanh tay lại phản đối vì lời cầu nguyện dường như không được Chúa đáp lời.

Bố tôi là người thường nhắc nhở tôi phải tin cậy vào lời hứa của Chúa. Khi tôi nói chuyện với bố về tình hình việc làm của mình, ông nói: “Bố muốn con học tin cậy những gì Chúa hứa.”

Lời khuyên của bố nhắc tôi nhớ đến Châm ngôn chương 3, là phân đoạn chứa đựng lời khuyên khôn ngoan từ một người cha dành cho đứa con yêu dấu của mình. Phân đoạn quen thuộc này rất phù hợp với tình huống của tôi: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (Châm. 3:5-6). “San bằng các nẻo con đi” có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến những mục tiêu của Ngài vì sự tăng trưởng của chúng ta. Mục tiêu tối thượng của Ngài là chúng ta trở nên giống Ngài càng hơn.

Điều này không có nghĩa là những nẻo đường Ngài chọn cho chúng ta sẽ dễ dàng, bằng phẳng. Nhưng tôi có thể tin cậy rằng sự hướng dẫn và thời điểm của Ngài sẽ ích lợi cho tôi.

Bạn có đang trông đợi câu trả lời từ Chúa không? Hãy đến gần Ngài và tin cậy rằng Ngài sẽ hướng dẫn bạn.