Những người làm quảng cáo cho rằng điều thu hút sự chú ý của người nghe nhất đó là tên của họ. Vì thế, một kênh truyền hình ở Anh đã đưa ra những mẩu quảng cáo được cá nhân hóa trong các dịch vụ truyền hình trực tuyến.

Có lẽ chúng ta thích được nghe tên của mình trên truyền hình, nhưng điều đó cũng chẳng mấy ý nghĩa nếu không có mối liên hệ gì, so với việc chúng ta được một người yêu thương gọi tên mình.

Khi đứng tại mộ chôn Chúa Jêsus sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Ma-ri Ma-đơ-len chợt chú ý đến tiếng Chúa gọi tên bà (Giăng 20:16). Chỉ bằng tiếng gọi ấy, bà đã nhận ra người Thầy mà mình yêu mến và đi theo. Tôi tưởng tượng là bà đã không thể tin vào mắt mình và vỡ òa vui sướng. Qua cách gọi tên thân thuộc, Chúa xác nhận với bà rằng Đấng biết rõ bà đã sống lại từ cõi chết.

Dù chỉ một mình Ma-ri được trải nghiệm khoảnh khắc đặc biệt ấy với Chúa Jêsus, nhưng chúng ta cũng được Ngài yêu thương cách mật thiết giống như vậy. Chúa Jêsus nói với Ma-ri rằng Ngài sẽ về trời với Cha Ngài (c.17), nhưng Ngài cũng nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ không để họ lại một mình (Gi. 14:15-18). Đức Chúa Trời sẽ sai Thánh Linh Ngài đến để sống và ngự trong lòng con cái Ngài (xem Cv. 2:1-13).

Câu chuyện của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Dù khi ấy hay bây giờ, Ngài vẫn biết rõ những người Ngài yêu thương (xem Gi. 10:14-15). Ngài gọi đích danh mỗi một chúng ta.