Một buổi sáng hồi thời đại học, tôi thức giấc và thấy Carol, bạn cùng phòng của tôi đang hốt hoảng. Chiếc nhẫn của cô ấy đã biến mất. Chúng tôi lục tìm khắp nơi. Sáng hôm sau chúng tôi lại lật tung thùng rác lên tìm.

Tôi xé toạc một bịch rác ra. “Sao cậu lại cứ nhất quyết tìm cho bằng được thế!”

“Tớ không muốn mất chiếc nhẫn hai trăm đô-la đâu!” cô nói.

Quyết tâm của Carol nhắc tôi nhớ về câu chuyện ngụ ngôn Chúa Jêsus kể về nước trời. Nước trời được ví “như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có, để mua đồng ruộng ấy” (Mat. 13:44). Có một số điều đáng để chúng ta cố gắng hết sức để tìm cho bằng được.

Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa hứa rằng những ai tìm kiếm Ngài sẽ gặp được Ngài. Trong Phục truyền, Ngài giải thích với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ sẽ tìm gặp Ngài khi quay lưng khỏi tội lỗi và tìm kiếm Ngài hết lòng (4:28-29). Trong sách II Sử ký, vua A-sa cũng được khích lệ từ một lời hứa tương tự (15:2). Và trong sách Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời cũng đưa ra lời hứa tương tự với những người lưu đày, rằng Ngài sẽ mang họ từ chỗ lưu đày trở về (29:13-14).

Nếu chúng ta tìm kiếm Chúa, thông qua Lời Ngài và qua sự thờ phượng thì chúng ta sẽ gặp Ngài trong đời sống hằng ngày. Qua thời gian, chúng ta sẽ biết Ngài cách sâu sắc hơn. Điều đó tuyệt vời hơn rất nhiều so với giây phút Carol tìm thấy chiếc nhẫn trong bịch rác!