Tôi và các con vừa tập tành một thói quen mới mỗi ngày. Mỗi tối lúc lên giường, chúng tôi mang theo bút chì màu và thắp một cây nến lên. Sau khi xin Chúa soi sáng, chúng tôi lấy nhật ký ra rồi vẽ hoặc viết câu trả lời cho hai câu hỏi: Ngày hôm nay tôi đã bày tỏ tình yêu vào lúc nào? Và hôm nay, có lúc nào tôi đã không bày tỏ tình yêu?

Yêu người lân cận là một phần quan trọng trong đời sống Cơ Đốc nhân ngay “từ ban đầu” (II Gi. 1:5). Đó là những gì sứ đồ Giăng đã viết trong bức thư thứ hai gửi cho hội chúng của ông, ông khuyên họ vâng phục Chúa mà yêu thương nhau (II Gi. 1:5-6). Tình yêu là một trong những chủ đề yêu thích của sứ đồ Giăng trong các bức thư. Ông nói rằng yêu thương cách chân thật là một cách để biết rằng chúng ta “thuộc về chân lý”, rằng chúng ta đang sống trong sự hiện diện của Chúa (I Gi. 3:18-19). Khi tôi và các con nhìn lại, chúng tôi thấy rằng trong đời sống của mình, tình yêu được bày tỏ bằng những hành động rất đơn giản: che dù cho ai đó, khích lệ người đang buồn, hoặc nấu một bữa ăn mà ai đó thích. Những lúc chúng ta không bày tỏ tình yêu thương cũng cụ thể không kém: chúng ta nói xấu, không muốn chia sẻ, hoặc thoả mãn những ước muốn của riêng mình mà không nghĩ đến nhu cầu của người khác.

Việc dành thời gian mỗi tối để tra xét lại giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn, nhạy bén hơn với những gì Đức Thánh Linh bày tỏ khi chúng tôi sống mỗi ngày. Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng tôi đang học để bước đi trong tình yêu thương (II Gi. 1:6).