Trong lúc nghỉ tại một khách sạn ở Austin, Texas, tôi nhìn thấy một tấm thiệp đặt trong phòng. Trên thiệp có in:

Chào mừng bạn!
Chúng tôi cầu chúc cho những ngày bạn ở tại đây sẽ thật sự thoải mái và chuyến đi của bạn được nhiều kết quả. Cầu xin Chúa ban phước trên bạn, gìn giữ bạn và chiếu sáng mặt Ngài trên bạn.

Tấm thiệp do công ty quản lý khách sạn làm khiến tôi muốn tìm hiểu thêm. Tôi truy cập website của họ và đọc thêm về văn hoá, điểm mạnh và những giá trị cốt lõi của họ. Bằng một cách rất tinh tế, họ hướng tới dịch vụ xuất sắc và bày tỏ đức tin của mình trong nơi làm việc.

Triết lý của họ nhắc tôi nhớ đến lời của sứ đồ Phi-e-rơ nói với những người theo Chúa Jêsus đang bị tản lạc khắp vùng Tiểu Á. Ông khích lệ họ bày tỏ đức tin của mình nơi Đấng Christ trong xã hội mà họ đang sinh sống. Ngay cả khi phải đối diện với sự đe dọa và bắt bớ, ông khuyên họ chớ lo sợ, “nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng” (I Phi. 3:15).

Bạn tôi gọi đây này là “nếp sống khiến người khác phải thắc mắc.” Dù chúng ta đang sống ở đâu hoặc làm việc gì thì nhờ sức của Chúa, mong rằng chúng ta sẽ luôn sống bày tỏ đức tin của mình trong ngày hôm nay – luôn sẵn sàng trả lời cách ôn tồn và tôn trọng với những người thắc mắc về niềm hy vọng trong chúng ta.