Ward Appletans, một nhà nghiên cứu sinh vật biển, nói rằng: “Khi bạn lặn xuống biển sâu, mỗi khi thu thập được một mẫu vật, bạn sẽ thấy một loài sinh vật mới.” Trong một năm gần đây, các nhà khoa học đã xác định được 1451 loài sinh vật mới dưới đáy biển. Chúng ta chưa biết đến một nửa loài sinh vật sống tại đó.

Trong Gióp 38–40, Chúa nhắc lại công trình sáng tạo của Ngài vì ích lợi của Gióp. Trong ba chương đậm chất thơ này, Ngài cho thấy những điều kỳ diệu của thời tiết, sự mênh mông vô tận của cõi vũ trụ và sự đa dạng của các loài tạo vật trong môi trường sống của chúng. Đó là những điều chúng ta có thể quan sát được. Kế đến, Chúa nói về sinh vật Lê-vi-a-than bí ẩn trọn cả một chương. Lê-vi-a-than là một sinh vật khác biệt hoàn toàn với mọi loài khác, với bộ áo giáp đan dệt chắc chắn (Gióp 41:7, 13), sức mạnh kinh khiếp (c.12), và “sự kinh khủng vây quanh răng nó” (c.14). “Miệng nó phun ra những ngọn đuốc… Từ mũi nó khói bay ra ngùn ngụt” (c.19–20). “Trên đất nầy không loài vật nào giống nó” (c.33).

Chúa đang nói đến một sinh vật khổng lồ mà chúng ta chưa từng thấy. Phải chăng đó là ý chính của Gióp 41?

Không! Gióp 41 mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về bản tính đáng kinh ngạc của Chúa. Trước giả Thi Thiên đã mô tả chi tiết hơn khi ông viết: “Còn biển thì rộng lớn bao la… Cũng có loài Lê-vi-a-than mà Chúa đã dựng nên để đùa giỡn trong đó” (Thi 104:25–26). Sau khi đọc phần mô tả đáng sợ trong sách Gióp, chúng ta biết rằng Chúa đã tạo dựng một sân chơi cho con vật đáng sợ nhất trong số các sinh vật. Lê-vi-a-than đùa giỡn.

Hiện giờ, chúng ta khám phá đại dương. Nhưng trong cõi đời đời, chúng ta sẽ khám phá những điều kỳ diệu về Đấng vui vẻ, mầu nhiệm và uy nghi.