Bạn có phải là người lo lắng không? Tôi thì có. Hầu như ngày nào tôi cũng vật lộn với lo lắng. Tôi lo chuyện lớn lẫn chuyện vụn vặt. Đôi lúc, dường như tôi lo lắng về mọi thứ. Một lần khi còn niên thiếu, tôi đã gọi cho cảnh sát vì ba mẹ về nhà trễ đến bốn tiếng.

Kinh Thánh nhiều lần bảo chúng ta chớ lo lắng. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành và quyền năng và bởi vì Ngài đã sai Chúa Jêsus đến chết thay cho chúng ta và ban Đức Thánh Linh đến để hướng dẫn chúng ta, nên chúng ta đừng để sợ hãi lấn át đời sống mình. Có thể chúng ta đối diện với nhiều điều khó khăn nhưng Đức Chúa Trời đã hứa sẽ ở cùng chúng ta trong mọi cảnh ngộ đó.

Phân đoạn Kinh Thánh đã giúp tôi rất nhiều trong những lúc sợ hãi là Ê-sai 51:12–16. Đức Chúa Trời nhắc nhở dân Ngài khi họ đang trải qua đau khổ cùng cực rằng Ngài vẫn ở với họ, và sự hiện diện đầy an ủi của Ngài vẫn luôn ở cùng họ. Dù mọi thứ có vẻ tệ hại thế nào thì Chúa vẫn phán với họ thông qua tiên tri Ê-sai rằng: “Ta, chính Ta là Đấng an ủi các ngươi” (c.12).

Tôi yêu thích lời hứa đó. Chín từ ngắn gọn này là chiếc neo vững chắc cho tâm hồn tôi. Tôi đã bám víu vào lời hứa này mỗi khi cuộc đời trở nên quá sức chịu đựng, khi nỗi “run sợ” (c.13) cứ mãi dày vò tôi. Thông qua phân đoạn này, Chúa nhắc tôi nhướng mắt lên khỏi những sợ hãi để nhìn lên Đấng “đã giương các tầng trời” (c.13) trong sự tin cậy và nương dựa, Ngài là Đấng đã hứa sẽ an ủi chúng ta.