Con trai tôi thắc mắc: “Sao chúng ta phải dời nhà đi nơi khác vậy mẹ?” Thật khó để giải thích nhà có nghĩa là gì, đặc biệt với đứa trẻ năm tuổi. Nhưng chúng tôi chỉ dời địa điểm ở, chứ không dời nhà – theo ý nghĩa nhà là nơi mà người thân yêu của chúng ta ở. Đó là nơi chúng ta mong muốn trở về sau chuyến đi dài hoặc sau một ngày làm việc bận rộn.

Khi ở trên phòng cao vài giờ trước khi chịu chết, Chúa Jêsus bảo các môn đồ: “Lòng các con đừng bối rối” (Gi. 14:1). Các môn đồ không biết tương lai của họ sẽ ra sao vì Chúa Jêsus đã báo trước về sự chết của Ngài. Nhưng Chúa Jêsus bảo đảm với họ về sự hiện diện của Ngài và nhắc họ nhớ rằng họ sẽ gặp lại Ngài. Ngài bảo họ: “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở… Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ” (c.2). Ngài có thể dùng từ khác để mô tả thiên đàng, nhưng Ngài lại chọn những từ mô tả một nơi gần gũi và ấm cúng để chỉ về nơi sẽ có Chúa Jêsus yêu dấu của chúng ta ở đó.

C. S. Lewis viết: “Cha Thiên Thượng cung cấp những chỗ trọ ấm cúng để thêm sức cho chúng ta trên hành trình, nhưng Ngài không muốn chúng ta lầm tưởng đó là nhà.” Chúng ta có thể cảm tạ Chúa về “những chỗ trọ ấm cúng” trong cuộc đời, nhưng cần nhớ rằng ngôi nhà thật sự của chúng ta là trên thiên đàng, nơi chúng ta “sẽ ở với Chúa mãi mãi” (I Tê. 4:17).