Trong một lần viếng thăm Đài Tưởng Niệm Quốc Gia của sự kiện ngày 11/9 ở thành phố New York, tôi liền chụp tấm hình một trong hai hồ nước phản chiếu ánh sáng. Xung quanh hai hồ nước ấy là tên của gần 3000 người đã chết trong vụ tấn công Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, được khắc vào bảng đồng. Sau này, khi xem hình kỹ hơn, mắt tôi chú ý đến bàn tay của một người nữ đặt trên một cái tên. Nhiều người đến nơi này để chạm vào một cái tên và tưởng nhớ về người mà họ yêu quý.

Tiên tri Ê-sai nhắc dân Chúa nhớ về tình yêu và sự quan tâm không hề thay đổi của Ngài đối với họ, ngay cả khi họ quay lưng với Ngài. Chúa phán: “Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta” (Ês. 43:1).

Trong Thi Thiên 23, Đa-vít viết: “Dù khi con đi trong trũng bóng chết, con sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng con… Thật vậy, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (c.4, 6).

Chúa không bao giờ quên chúng ta. Dù chúng ta ở đâu hay đối diện với hoàn cảnh nào, thì Ngài vẫn biết tên của chúng ta và nắm giữ chúng ta thật chặt trong tình yêu bất diệt của Ngài.