Khi chúng tôi phân phát bánh kẹo cho trẻ em trong một chương trình của Trường Kinh Thánh, tôi thấy một cậu bé ăn ngấu nghiến bánh kẹo của mình. Sau đó, cậu bé ăn luôn phần bánh kẹo còn lại của những đứa trẻ khác ngồi cùng bàn. Thậm chí sau khi tôi cho cậu bé một bịch bắp rang bơ nữa, cậu vẫn chưa thỏa mãn cơn thèm. Là những người lãnh đạo, chúng tôi quan tâm đến lý do vì sao cậu bé này lại đói đến thế.

Có thể chúng ta cũng giống cậu bé này khi nói về vấn đề cảm xúc. Chúng ta tìm cách để thỏa mãn những mong mỏi sâu xa nhất nhưng không thể tìm được điều làm chúng ta hoàn toàn thỏa mãn.

Tiên tri Ê-sai mời gọi những ai đang đói khát “hãy đến nguồn nước!… Hãy đến mua mà ăn!” (Ês. 55:1). Nhưng sau đó ông hỏi: “Sao các ngươi trả tiền để mua vật không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? (c.2). Ở đây, ông không chỉ nói đến sự đói khát về thể chất. Chúa có thể làm thỏa mãn những sự đói khát về thuộc linh và cảm xúc thông qua lời hứa hiện diện của Ngài. “Giao ước đời đời” trong câu 3 là lời nhắc nhở về lời hứa của Chúa với Đa-vít trong II Sa-mu-ên 7:8-16. Qua dòng dõi của ông, một Đấng Cứu Thế sẽ đến để phục hồi mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Về sau, trong Giăng 6:35 và 7:37, Chúa Jêsus cũng đưa ra lời mời gọi như Ê-sai, Ngài khẳng định Ngài là Đấng Cứu Thế mà Ê-sai và các tiên tri khác đã báo trước.

Bạn đói khát ư? Đức Chúa Trời mời gọi bạn đến và ngập tràn trong sự hiện diện Ngài.