Khi quân đội Đức Quốc Xã xâm chiếm đất nước Ba Lan vào đầu Thế Chiến II, Teresa Prekerowa mới chỉ là một thiếu niên. Đây là khởi đầu của nạn diệt chủng người Do Thái: những người Do Thái hàng xóm của cô bắt đầu mất tích, họ bị quân đội Đức Quốc Xã bắt. Teresa và nhiều người Ba Lan khác đã liều mạng cứu những người hàng xóm này khỏi bọn mật thám Warsaw và cuộc thanh lọc sắc tộc của quân đội Đức Quốc Xã. Teresa trở thành một trong những sử gia hàng đầu về cuộc chiến tranh này và nạn diệt chủng người Do Thái, nhưng chính lòng can đảm của cô khi chống lại làn sóng tội ác mới chính là lý do cô được liệt vào danh sách Người Công Chính Giữa Muôn Dân tại Đài tưởng niệm Yad Vashem Holocaust ở Giê-ru-sa-lem.

Lòng can đảm là điều cần có khi chống lại tội ác. Phao-lô nói với hội thánh Ê-phê-sô rằng: “Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời” (Êph. 6:12). Rõ ràng, những thế lực chống đối vô hình này mạnh hơn bất kỳ ai trong chúng ta khi chúng ta một mình đối diện, nên Chúa đã ban cho chúng ta những nguồn trợ giúp thuộc linh cần thiết (“mọi khí giới của Đức Chúa Trời”) để đủ năng lực mà “đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ” (c.11).

Đứng vững bao gồm điều gì? Đó có thể là chống lại bất công hoặc thay mặt người khác hành động khi bạn biết họ đang đối diện với hiểm nguy hoặc đang bị tấn công. Trong bất cứ sự xung đột nào có thể xảy ra, chúng ta đều cần có lòng can đảm – Chúa đã ban mọi điều cần thiết để chúng ta đứng vững cho Ngài và chống lại điều ác.