Khi còn trẻ, tôi thích đến thư viện nhỏ gần nhà. Một ngày nọ, khi quan sát những kệ sách dành cho giới trẻ, tôi nghĩ mình sẽ đọc hết từng cuốn. Vì quá hào hứng nên tôi quên mất một điều hết sức quan trọng là người ta sẽ liên tục bổ sung sách mới vào kệ. Dù nỗ lực hết sức nhưng sách nhiều quá nên tôi đọc không hết được.

Sách mới cứ được thêm vào và kệ sách cứ nhiều thêm. Ắt hẳn sứ đồ Giăng sẽ hết sức kinh ngạc trước sự hiện diện của rất nhiều sách ngày nay kể từ khi ông viết tay 5 sách trong Tân Ước: Phúc Âm Giăng; I, II, III Giăng và Khải Huyền trên các cuộn giấy da.

Giăng viết những sách này vì ông cảm nhận Đức Thánh Linh thúc giục ông ký thuật lại cho các Cơ Đốc nhân biết những gì ông đã tận mắt chứng kiến về cuộc đời và chức vụ của Chúa Jêsus (I Giăng 1:1–4). Nhưng các ghi chép của Giăng chỉ là một phần nhỏ trong những điều Chúa Jêsus làm và dạy dỗ trong suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ. Thật vậy, ông nói rằng nếu ghi chép mọi điều Chúa Jêsus đã làm thì “cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra” (Gi. 21:25).

Lời tuyên bố của Giăng vẫn đúng trong thời nay. Dù mọi cuốn sách có viết về Chúa Jêsus đi nữa thì các thư viện trên thế giới vẫn không thể chứa hết mọi câu chuyện về tình yêu và ân điển của Ngài. Chúng ta cũng hãy vui mừng vì có những kinh nghiệm cá nhân để chia sẻ cũng như vui mừng vì chúng ta được thuật lại mãi mãi (Thi. 89:1)!