Tôi có một bức ảnh mùa thu rất đẹp, chụp một chàng trai cưỡi ngựa ở vùng núi Colorado trong lúc anh suy nghĩ để lựa chọn đường đi phía trước. Tấm hình nhắc tôi nhớ về bài thơ của Robert Frost, “Đường Ta Không Chọn”. Trong bài thơ đó, Frost suy nghĩ về hai con đường trước mặt. Cả hai đều cuốn hút, nhưng ông nghĩ mình sẽ không có cơ hội quay lại nơi này và ông phải chọn một con đường. Frost viết: “Hai con đường đi vào rừng theo hai hướng khác nhau và ta đã chọn con đường ít người đi lại, và lựa chọn đó đã tạo nên sự khác biệt.”

Trong Bài Giảng Trên Núi của Chúa Jêsus (Mat. 5–7), Chúa phán với những người đang nghe Ngài: “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít” (7:13–14).

Trên hành trình cuộc đời, chúng ta đối diện với nhiều lựa chọn về đường đi. Nhiều lối đi dường như đầy hứa hẹn và cuốn hút, nhưng chỉ có một con đường sự sống. Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta đi trên con đường làm môn đồ Ngài và vâng theo Lời Chúa để theo Ngài thay vì đi theo đám đông.

Khi chúng ta ngẫm nghĩ về con đường phía trước, nguyện xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan và can đảm để đi theo đường Ngài, là con đường sự sống. Lựa chọn đó sẽ tạo nên sự khác biệt cho chúng ta và những người chúng ta yêu quý!