Bố mẹ dạy tôi yêu thích mọi thể loại âm nhạc, từ nhạc đồng quê đến nhạc cổ điển. Vì thế, tim tôi rộn ràng khi bước vào Nhạc viện Moscow, một trong những thính phòng lớn của Nga để thưởng thức Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Moscow. Khi nhạc trưởng chỉ đạo các nhạc công chơi bản Tchaikovsky tuyệt tác, các chủ đề được xây dựng ngày càng mạnh mẽ rồi đẩy lên tới cao trào, đoạn cao trào rất sâu sắc và kịch tính. Đó là khoảnh khắc vô cùng tuyệt diệu và thính giả đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Kinh Thánh đưa chúng ta đến với cao trào vĩ đại nhất trong lịch sử, đó là thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ. Sau câu chuyện A-đam và Ê-va sa ngã phạm tội trong vườn Ê-đen, Đức Chúa Trời hứa rằng một Đấng Cứu Rỗi sẽ đến (Sáng. 3:15) và chủ đề đó được trình bày xuyên suốt Cựu Ước. Lời hứa đó được ngân vang trong hình ảnh chiên con của Lễ Vượt Qua (Xuất. 12:21), niềm hy vọng mà các tiên tri rao báo (I Phi. 1:10) cũng như sự mong mỏi của dân Chúa.

I Giăng 4:14 khẳng định câu chuyện đó: “Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian.” Bằng cách nào? Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa giải cứu thế giới tội lỗi khi Chúa Jêsus chết và sống lại để tha thứ và đem chúng ta trở lại với Đấng Tạo Hóa. Và một ngày kia, Ngài sẽ trở lại và phục hồi toàn cõi tạo vật của Ngài.

Khi nhớ đến điều Con Đức Chúa Trời đã làm, chúng ta vui mừng ca ngợi Chúa Jêsus – là tuyệt đỉnh của ân điển và ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và thế giới của Ngài!