Bà Anne Frank rất nổi tiếng nhờ quyển nhật ký bà mô tả lại những năm tháng gia đình trốn chạy trong suốt Thế chiến thứ II. Về sau, khi bà bị bắt giam trong một trại tập trung của Đức Quốc xã, những người ở cùng bà nói rằng: “Nước mắt của bà [vì họ] không ngừng rơi,” bà là “sự hiện diện phước hạnh cho tất cả những ai biết đến bà.” Vì cớ điều này, học giả Kenneth Bailey kết luận rằng bà Anne chưa bao giờ “suy giảm lòng thương xót.”

Suy giảm lòng thương xót có thể là một trong những hậu quả của việc sống trong thế giới tồi tệ và đổ vỡ. Quá nhiều đau khổ mà con người đối diện có thể làm tê liệt ngay cả điều tốt nhất được định cho chúng ta. Tuy nhiên, Chúa Jêsus không bao giờ thờ ơ hay mệt mỏi trong việc bày tỏ lòng thương xót. Ma-thi-ơ 9:35-36 cho biết: “Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng Tin Lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn.”

Thế giới của chúng ta không chỉ đau khổ bởi những nhu cầu vật chất mà còn bởi sự đổ vỡ tâm linh. Chúa Jêsus đến để đáp ứng nhu cầu đó và Ngài mời gọi những người theo Ngài cùng tham gia vào công tác này (c.37-38). Ngài cầu xin Cha dấy lên những người sẵn sàng đáp ứng nhu cầu xung quanh—những người đang tranh chiến với cô đơn, tội lỗi và bệnh tật. Nguyện Cha ban cho chúng ta tấm lòng hướng tới tha nhân, phản chiếu tấm lòng của Ngài. Bằng năng lực của Thánh Linh Ngài, chúng ta hãy bày tỏ sự quan tâm và lòng thương xót đối với những ai đang khổ đau.