Nghệ sĩ Sigismund Goetze gây sốc cho nước Anh thời nữ hoàng Victoria bằng bức tranh mang tựa đề “Bị Người Ta Khinh Dể và Chán Bỏ.” Trong bức tranh đó, ông khắc họa chân dung Chúa Jêsus chịu khổ, bị kết án, vây quanh Ngài là những người thuộc thế hệ của Goetze. Họ bị hao mòn bởi những mối bận tâm của mình— công việc, tình cảm, chính trị — đến nỗi quên mất sự hy sinh của Đấng Cứu Thế. Họ thờ ơ với Đấng Christ, đám đông vây quanh như những người đứng dưới chân thập tự giá của Chúa Jêsus, họ không biết mình đã bỏ lỡ điều gì hay đã đánh mất ai.

Thời đại của chúng ta cũng vậy, tín hữu hay những người chưa tin đều giống nhau ở chỗ là họ dễ dàng bị xao lãng khỏi những sự đời đời. Làm thế nào để những người theo Chúa Jêsus vượt qua đám sương mù xao lãng này để nhìn thấy lẽ thật về tình yêu cao cả của Chúa? Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc yêu thương nhau vì cùng là con cái Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán: “Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta” (Gi. 13:35).

Nhưng tình yêu chân thật không dừng lại ở đó. Chúng ta bày tỏ tình yêu đó bằng việc chia sẻ Phúc âm với hy vọng kéo mọi người đến với Cứu Chúa. Như sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ” (II Côr 5:20).

Nhờ vậy, thân thể của Đấng Christ vừa phản ánh vừa phản chiếu tình yêu của Đức Chúa Trời, là tình yêu mà chúng ta rất cần bày tỏ với nhau và cho cả thế giới. Nguyện những nỗ lực đến bởi năng quyền của Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta vượt qua những xao lãng đang ngăn trở chúng ta nhìn thấy tình yêu diệu kỳ của Đức Chúa Trời trong Chúa Jêsus.