Ngồi trong sân nhà thờ Chúa Thăm Viếng (Church of Visitation) tại Ein Karem, Israel, tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bảy bức khảm ghi phần Kinh Thánh Lu-ca 1:46-55 bằng nhiều ngôn ngữ. Từ bấy lâu nay được biết đến dưới tên Magnificat, là chữ La-tinh có nghĩa “tán dương,” những câu này là lời đáp ứng đầy vui mừng của Ma-ri khi nghe tin bà sẽ là mẹ của Đấng Mê-si-a.

Mỗi tấm bảng chứa đựng lời của Ma-ri: “Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi… Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi” (c.46-49). Bài ca trích từ Kinh Thánh được khảm trên gạch này là bài ca ngợi khen của Ma-ri khi bà thuật lại sự thành tín của Chúa đối với bà và dân Y-sơ-ra-ên.

Là người nhận lãnh ân điển của Chúa với lòng biết ơn, Ma-ri vui mừng trong sự cứu rỗi của bà (c.47). Bà công nhận rằng sự thương xót của Chúa đã được bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-ên suốt nhiều thế hệ (c.50). Nhìn lại sự chăm sóc của Chúa trên dân Y-sơ-ra-ên, Ma-ri đã ngợi khen Chúa về những việc quyền năng của Ngài thay cho dân sự Ngài (c.51). Bà cũng cảm tạ Chúa, nhận biết rằng sự chu cấp mỗi ngày đến từ tay Ngài (c.53).

Ma-ri cho chúng ta thấy rằng việc đếm lại những việc lớn lao Chúa đã làm là cách để bày tỏ sự ngợi khen và sẽ khiến chúng ta vui mừng. Mùa Giáng Sinh này, hãy suy nghĩ đến sự nhân từ của Chúa khi bạn suy ngẫm về năm nay. Bạn sẽ tạo nên một bức khảm thật đẹp bằng những lời ngợi khen của mình.