Trong những năm dạy tại trường Kinh Thánh Bible Training College ở Luân Đôn (1911-15), Oswald Chambers thường khiến sinh viên giật mình về những điều ông nói trong bài giảng. Một thiếu nữ trẻ giải thích rằng bởi vì việc thảo luận thường được để lại vào giờ ăn sau đó, nên Chambers thường nhận hàng loạt câu hỏi dồn dập và những ý kiến phản đối. Cô nhớ lại rằng Oswald thường chỉ mỉm cười và nói: “Cứ để đó; tôi sẽ trả lời các bạn sau.” Ông khích lệ họ suy ngẫm những vấn đề đó và để Chúa bày tỏ lẽ thật của Ngài.

Suy ngẫm một điều gì đó là tập trung và suy nghĩ nhiều về nó. Sau những sự kiện dẫn đến sự giáng sinh của Chúa Jêsus tại Bết-lê-hem, rồi đến sự xuất hiện của các thiên sứ và những người chăn chiên đến gặp Đấng Mê-si-a, Ma-ri đã “ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng” (Lu. 2:19). Học giả Tân ước W. E. Vine nói rằng “suy ngẫm” có nghĩa là “sắp xếp lại với nhau, tra cứu, đặt cái này cạnh cái khác khi xem xét hoàn cảnh” (Từ Điển Giải Nghĩa Các Từ Ngữ Trong Tân Ước).

Khi chúng ta cố gắng để hiểu ý nghĩa của những gì đang xảy ra trong cuộc đời mình thì chúng ta có tấm gương tuyệt vời của Ma-ri trong việc tìm kiếm Chúa và sự khôn ngoan của Ngài.

Giống như Ma-ri, khi chấp nhận sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống mình, chúng ta sẽ nhận ra nhiều điều mới mẻ về sự hướng dẫn yêu thương của Ngài để ghi tạc và suy ngẫm trong lòng.