Khi tôi đi lính lúc mười tám tuổi như mọi thanh niên Singapore, tôi đã cầu nguyện rất nhiều để được nhận một công việc dễ dàng, chẳng hạn như làm thư ký hay tài xế. Vì không khoẻ lắm, nên tôi hy vọng có thể tránh những buổi huấn luyện tác chiến khắc nghiệt. Nhưng một buổi tối nọ, khi tôi đọc Kinh Thánh thì một câu Kinh Thánh đập vào mắt tôi: “Ân điển Ta đầy đủ cho con…” (II Côr. 12:9).

Tôi giật mình – nhưng tôi không nên như vậy. Chúa đã đáp lời cầu nguyện của tôi. Dù tôi nhận một nhiệm vụ khó khăn thì Ngài sẽ thêm sức cho tôi.

Cuối cùng tôi trở thành lính bộ binh có vũ trang, làm những việc mà không phải lúc nào tôi cũng thích. Giờ đây khi nhìn lại, tôi biết ơn Chúa vì Ngài không ban cho những gì tôi muốn. Sự huấn luyện và kinh nghiệm đã tôi luyện tôi cả về thể chất lẫn tinh thần và cho tôi sự tự tin để bước vào tuổi trưởng thành.

Trong Ê-sai 25:1-5, sau khi nói tiên tri về sự đoán phạt dân Y-sơ-ra-ên và sự giải cứu họ khỏi kẻ thù, tiên tri Ê-sai đã ngợi khen Chúa về chương trình của Ngài. Ông nói rằng tất cả “những việc kỳ diệu” đã được “hoạch định từ xưa” (c.1), nhưng cũng bao gồm những thời điểm khó khăn.

Nghe Chúa nói không có lẽ là việc khó, và càng khó hơn để hiểu được khi chúng ta cầu xin một điều tốt như xin Chúa cứu ai đó khỏi khủng hoảng. Đó là lúc chúng ta cần nắm chắc lẽ thật về chương trình tốt lành của Chúa. Có thể chúng ta không hiểu lý do, nhưng hãy cứ tin cậy vào tình yêu, sự tốt lành và thành tín của Ngài.