Một người nọ rất tuân thủ luật pháp và sống lương thiện, ông nhận được tin nhắn thoại nói rằng: “Tôi là sĩ quan của cơ quan công an. Vui lòng gọi lại theo số này.” Ngay lập tức, ông bắt đầu lo lắng, sợ là mình đã làm điều gì sai. Ông sợ phải gọi lại số đó, ông đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, nghĩ ngợi đủ chuyện có thể xảy ra—lo rằng mình sẽ gặp rắc rối. Viên sĩ quan không hề gọi lại, nhưng phải mất mấy tuần ông mới hết lo lắng.

Chúa Jêsus đặt ra một câu hỏi thú vị về sự lo lắng: “Có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?” (Mat. 6:27). Có lẽ câu hỏi này giúp chúng ta suy nghĩ lại khuynh hướng lo lắng của mình, bởi vì lo lắng cũng chẳng giúp ích gì cho hoàn cảnh.

Khi nan đề ập đến, có lẽ chúng ta nên thử tiến trình gồm hai bước như sau: Hành động và tin cậy nơi Chúa. Nếu có thể làm gì đó để tránh nan đề, hãy thử tiến trình đó. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hướng dẫn để biết nên làm gì. Nhưng nếu chẳng làm gì được, hãy an tâm khi biết rằng không có điều gì là quá khó cho Ngài. Ngài đầy năng quyền để hành động thay cho chúng ta. Hãy trình dâng hoàn cảnh của mình lên cho Ngài với lòng tin quyết.

Khi cảm thấy lo lắng, mong rằng chúng ta sẽ đọc những lời đầy khích lệ của vua Đa-vít, ông đã đối diện với nhiều khó khăn và lo lắng nhưng nói rằng: “Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va” (Thi. 55:22). Đó là điều tuyệt vời cần làm thay vì lo lắng!