Năm ngoái, tôi cùng vài người bạn cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho ba phụ nữ đang chống chọi với ung thư. Chúng tôi biết Chúa có quyền năng làm việc đó, và mỗi ngày chúng tôi đều cầu xin Ngài như vậy. Chúng tôi từng chứng kiến Ngài hành động trong quá khứ và tin rằng Ngài có thể tiếp tục làm điều đó. Có những ngày trong cuộc chiến của mỗi người, có vẻ như sự chữa lành đã xảy ra và chúng tôi vui mừng.

Nhưng rồi tất cả đều lần lượt qua đời. Có người cho rằng đó mới là “sự chữa lành trọn vẹn nhất,” theo cách nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng sự mất mát vẫn làm chúng tôi rất đau đớn. Chúng tôi muốn Ngài chữa lành cho họ—ngay lúc này—nhưng vì lý do nào đó mà chúng tôi không rõ, phép lạ đã không xảy ra.

Nhiều người theo Chúa Jêsus vì phép lạ Ngài làm và để được thỏa đáp nhu cầu (Gi. 6:2, 26). Một số người chỉ xem Ngài là con trai của người thợ mộc (Mat. 13:55–58), một số thì mong đợi Ngài sẽ là lãnh tụ chính trị (Lu. 19:37–38). Một số người nghĩ Ngài là giáo sư vĩ đại (Mat. 7:28–29), trong khi số khác lại không đi theo Ngài nữa vì lời Ngài dạy quá khó hiểu (Gi. 6:66).

Không phải lúc nào Chúa Jêsus cũng thỏa đáp những mong đợi của chúng ta. Nhưng Ngài vĩ đại hơn điều chúng ta có thể hình dung. Ngài là Đấng cung ứng sự sống đời đời (c.47–48). Ngài là Đấng thiện lành và khôn ngoan; Ngài yêu thương, tha thứ, gần gũi và luôn an ủi chúng ta. Ước mong chúng ta tìm được sự an nghỉ nơi Chúa Jêsus và luôn trung tín theo Ngài.