“Con không thích chia sẻ đồ chơi!” đứa con út của tôi khóc lóc. Cháu buồn khi phải chia tay món đồ chơi của mình, dù chỉ là một miếng xếp hình LEGO. Tôi cau mày thất vọng vì sự trẻ con của cháu, nhưng sự thật thì thái độ đó không chỉ có ở trẻ nhỏ. Biết bao lần trong cuộc đời của chính tôi và mọi người, chúng ta không muốn rời rộng ban cho người khác?

Là người tin theo Chúa Jêsus, chúng ta được kêu gọi chia sẻ cuộc sống với nhau. Ru-tơ đã làm điều đó với mẹ chồng của mình là bà Na-ô-mi. Vốn là một góa phụ nghèo, bà Na-ô-mi chẳng có gì để cho Ru-tơ. Thế nhưng Ru-tơ lại gắn bó cuộc đời mình với mẹ chồng, hứa nguyện rằng họ sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn và chỉ có sự chết mới chia rẽ họ được. Cô nói với bà Na-ô-mi: “Dân tộc của mẹ là dân tộc của con; Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con” (Ru. 1:16). Cô đã hết lòng chia sẻ cách rời rộng cho người phụ nữ này — bày tỏ tình yêu thương và lòng thương xót.

Dù thật khó để chia sẻ cuộc đời mình theo cách này, nhưng chúng ta cần nhớ đến kết quả đến bởi lòng rời rộng đó. Ru-tơ chia sẻ cuộc đời mình với Na-ô-mi, nhưng về sau cô sinh một con trai, là ông nội của vua Đa-vít. Chúa Jêsus chia sẻ chính cuộc đời Ngài cho chúng ta, nhưng về sau được tôn cao và hiện đang cai trị bên hữu Đức Chúa Cha trên thiên đàng. Khi chia sẻ với người khác cách rời rộng, hãy tin rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống tuyệt diệu hơn!