Có một người đang cần gia đình giúp đỡ để trả tiền thuê nhà tháng Mười Hai. Đối với gia đình anh, điều này gần như là một gánh nặng—đặc biệt vì họ có các khoản chi tiêu đột xuất vào dịp cuối năm. Nhưng họ đã dùng đến tiền tiết kiệm, cảm tạ Chúa về sự chu cấp và cảm nhận được phước hạnh từ lòng biết ơn của người thân đó.

Anh gửi đến gia đình một tấm thiệp cảm ơn với những lời bày tỏ lòng biết ơn. “Một lần nữa, gia đình đã tiếp tục… làm những việc tốt đẹp, cả nhà đã giúp đỡ em không chút do dự.”

Giúp đỡ người khác là việc quan trọng đối với Chúa. Tiên tri Ê-sai đã trình bày điều này với dân Y-sơ-ra-ên. Dân chúng kiêng ăn nhưng vẫn cứ cãi cọ và tranh đấu. Thay vào đó, Ê-sai nói: “Chẳng phải sự kiêng ăn mà Ta chọn, đó là: Tháo những xiềng gian ác, Mở dây trói của ách, Thả cho kẻ bị áp bức được tự do, Và bẻ gãy mọi ách hay sao? Chẳng phải là chia sẻ thức ăn cho người đói, Đem kẻ nghèo khổ, không nhà cửa về nhà mình, Khi thấy người trần truồng thì mặc cho, Và không ngoảnh mặt làm ngơ với anh em cốt nhục mình hay sao?” (Ês. 58:6–7).

Tiên tri Ê-sai nói rằng sự hy sinh như thế không chỉ chiếu rọi ánh sáng của Chúa mà cũng chữa lành sự tan vỡ trong chúng ta (c.8). Như gia đình đã giúp đỡ người thân của mình, họ chú ý đến tài chính của mình và tìm cách để quản lý tốt hơn trong cả năm. Đây là lời hứa của Chúa dành cho người rộng rãi: “Sự công chính ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, và vinh quang của Đức Giê-hô-va sẽ bảo vệ sau ngươi” (c.8). Cuối cùng, họ lại nhận được nhiều phước hạnh hơn khi giúp đỡ người thân của mình. Còn Chúa thì sao? Ngài đã ban cho tất cả vì tình yêu thương.