Trong một chương trình truyền hình đưa tin về lễ nhậm chức của vị tổng thống gốc Phi đầu tiên của Hoa Kỳ, máy quay thu được một góc nhìn rất rộng về đám đông gần hai triệu người đang tập trung lại để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Phóng viên Bob Schieffer của Hãng tin CBS bình luận: “Điểm nổi bật của bản tin này là góc quay cực rộng.” Không có bản tin nào khác có thể thu hình trọn vẹn đám đông trải dài từ Đài tưởng niệm Lincoln đến Điện Capitol.

Kinh Thánh hé lộ cho chúng ta thấy một đoàn người còn đông đảo hơn, được hiệp nhất bởi đức tin nơi Chúa Jêsus Christ: “Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài” (I Phi. 2:9).

Đây không phải là hình ảnh về một số ít người có đặc ân, nhưng là rất nhiều người được chuộc từ “mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước” (Khải. 5:9). Ngày nay, chúng ta sống rải rác khắp địa cầu và nhiều người vẫn bị cô lập và chịu khổ vì trung thành với Chúa Jêsus. Nhưng qua lăng kính Lời Chúa, chúng ta nhìn thấy khung cảnh rộng lớn về các anh chị em cùng đức tin đang đứng với nhau để tôn kính Đấng đã cứu chuộc chúng ta và khiến chúng ta thuộc riêng về Ngài.

Chúng ta hãy cùng hiệp lòng ca ngợi Đấng đã mang chúng ta ra khỏi tối tăm và đưa vào nơi ánh sáng!