Tôi rất được khích lệ mỗi khi ghé vào trung tâm thể hình gần nhà. Tại nơi nhộn nhịp đó, tôi nhìn thấy những con người đang cố gắng cải thiện thể chất và sức khỏe của mình. Họ treo những tấm bảng nhắc nhở chúng tôi không phán xét người khác, nhưng nên nói và làm những gì khích lệ nỗ lực tập luyện của mọi người.

Thật là bức tranh tuyệt vời về lĩnh vực đời sống thuộc linh! Đôi khi những người đang cố gắng “điều chỉnh” đời sống thuộc linh, cố gắng tăng trưởng trong đức tin lại cảm thấy như mình lạc lõng bởi vì đời sống thuộc linh chưa xứng hợp – chưa trưởng thành trên bước đường theo Chúa – giống như người khác.

Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời đề nghị ngắn gọn và rõ ràng này: “Anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau” (I Tê. 5:11). Và ông viết cho những tín hữu tại Rô-ma rằng: “Mỗi người trong chúng ta nên làm vừa lòng người lân cận mình để giúp ích và xây dựng họ” (Rô. 15:2). Khi nhận biết rằng Cha Thiên Thượng đầy ân điển và lòng yêu thương đối với chúng ta, hãy bày tỏ ân điển của Chúa cho người khác bằng lời nói và hành động đem đến sự khích lệ.

Khi chúng ta “tiếp nhận nhau” (c.7), hãy phó thác sự tăng trưởng thuộc linh của mình cho Chúa – cho sự hành động của Thánh Linh Ngài. Và đang khi chúng ta bước theo Ngài mỗi ngày, ước mong rằng chúng ta cũng tạo ra bầu không khí khích lệ cho những anh chị em trong Chúa Jêsus khi họ cũng hướng tới sự tăng trưởng trong đức tin.