Tôi được nhắc nhớ về một số lời khuyên khôn ngoan mà người bạn làm ở đài phát thanh từng tặng cho tôi. Khi anh mới bắt đầu nghề nghiệp, bạn tôi thấy rất khó để đối diện với sự chỉ trích và khen ngợi, anh cảm thấy Chúa khích lệ anh cất đi tất cả. Điều cốt yếu của những việc mà anh ghi khắc trong lòng là gì? Hãy học từ sự chỉ trích và chấp nhận lời khen ngợi. Rồi hãy cất đi và khiêm nhường bước tiếp trong ân điển và năng quyền của Chúa.

Sự chỉ trích và khen ngợi khiến chúng ta có cảm xúc mạnh mẽ mà nếu không được kiểm soát, chúng có thể dẫn đến sự căm ghét bản thân hoặc tự mãn. Sách Châm Ngôn nói đến ích lợi của sự khích lệ và lời khuyên khôn ngoan: “Tin tốt lành làm xương cốt cứng mạnh… Ai khước từ lời khuyên dạy là khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách đạt được sự thông sáng” (15:30-32).

Nếu chúng ta là người bị quở trách, nguyện điều đó sẽ mài dũa chúng ta. Châm Ngôn nói rằng: “Người nào lắng nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa những người khôn ngoan” (c.31). Và nếu chúng ta được khen ngợi, nguyện chúng ta được tươi mới và tràn ngập lòng biết ơn. Khi bước đi cách khiêm nhường với Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta học hỏi từ cả sự chỉ trích và khen ngợi, giúp chúng ta cất đi và bước tiếp trong Ngài (c.33).