Ngày 18 tháng 2 năm 1952, một trận bão dữ dội xé đôi tàu chở dầu SS Pendelton cách bờ biển Massachusetts khoảng mười dặm. Hơn bốn mươi thủy thủ bị mắc kẹt bên trong phần đuôi tàu đang chìm xuống giữa những cơn sóng hung tợn và những trận cuồng phong.

Khi tin tức về thảm họa đó được truyền đến trạm Cứu Hộ Bờ Biển ở Chatham, Massachusetts, chỉ huy Bernie Webber cùng ba người khác đã lái xuồng cứu sinh đến để cứu lấy thủy thủ đoàn bị mắc kẹt đang chống chọi với tình huống dường như bất khả thi—và đưa 32 trong số các thủy thủ gặp nạn đến nơi an toàn. Kỳ công dũng cảm của họ được cho là một trong những cuộc giải cứu vĩ đại nhất lịch sử cứu nạn bờ biển của Hoa Kỳ và là đề tài của bộ phim Giờ Lành vào năm 2016.

Trong Lu-ca 19:10, Chúa Jêsus công bố sứ mạng giải cứu của Ngài: “Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất.” Thập tự giá và sự phục sinh là tột đỉnh của sự giải cứu đó, khi chính Chúa Jêsus mang lấy tội lỗi của chúng ta và khiến mọi người tin Ngài được hòa thuận lại với Cha Thiên Thượng. Trong hơn 2000 năm, nhiều người đã nhận lãnh sự sống dư dật mà Ngài ban trong hiện tại và cả cõi đời đời. Họ đã được giải cứu!

Là người theo Chúa Jêsus, chúng ta có đặc ân, với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, để cùng với Đấng Cứu Thế thực hiện sứ mạng giải cứu vĩ đại nhất. Ai là người bạn biết mà đang cần tình yêu giải cứu của Ngài?