Từ năm 1989, Keith Wasserman quyết định làm người vô gia cư vài ngày mỗi năm để thêm lên tình yêu và lòng thương xót đối với người khác. Ông là Giám đốc Điều hành của Tổ chức Good Works [Việc Lành]. Ông nói: “Tôi sống trên đường phố để mở rộng tầm nhìn và sự cảm thông” đối với những người không có nhà ở.

Tôi tự hỏi liệu cách tiếp cận của Keith khi trở nên như những con người mà ông phục vụ có phải là bức tranh thu nhỏ về điều mà Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta. Chính Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, đã tự giới hạn chính Ngài trong hình hài một em bé yếu đuối, để sống như con người, nếm trải những điều mà tất chúng ta nếm trải, và cuối cùng chết trong tay con người hầu chúng ta được có mối liên hệ với Đức Chúa Trời.

Tác giả sách Hê-bơ-rơ nói rằng Chúa Jêsus “mang lấy huyết nhục giống như [chúng ta], để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ” (2:14). Chúa Jêsus đã bị đặt thấp hơn các thiên sứ, dẫu Ngài là Đấng Tạo Hóa của họ (c.9). Ngài trở thành con người và chịu chết, dù Ngài là Đấng bất diệt. Và Ngài chịu đau đớn vì chúng ta, dù Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Tại sao Ngài lại làm điều này? Để Ngài vùa giúp khi chúng ta trải qua cám dỗ và mang đến sự giải hòa giữa chúng ta với Đức Chúa Trời (c.17-18).

Nguyện chúng ta sẽ kinh nghiệm được tình yêu của Ngài hôm nay, biết rằng Ngài thấu hiểu bản chất con người chúng ta và Ngài đã cung ứng một phương cách để chúng ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi mình.