Trong khi hầu hết các lãnh đạo hội thánh người Đức đều đã đầu hàng Hitler, thần học gia đồng thời là mục sư Martin Niemöller vẫn đứng chung với những linh hồn dũng cảm chống lại Đức Quốc Xã tàn ác. Tôi đọc được một câu chuyện mô tả sự kiện vào thập niên 1970, một nhóm người Đức lớn tuổi đứng bên ngoài khách sạn lớn trong khi một người trẻ hơn bận rộn với hành lý của nhóm. Có ai đó hỏi nhóm này là ai. Có người trả lời: “Đó là các mục sư người Đức.” “Còn người trẻ này là ai?” “Đó là Martin Niemöller—ông ấy đã 80 tuổi. Nhưng ông vẫn còn trẻ vì ông không sợ hãi.”

Niemöller có thể kháng cự lại nỗi sợ chẳng phải vì ông mang gien không sợ, mà vì cớ ân điển của Chúa. Thực tế thì ông đã có lần ủng hộ quan điểm bài trừ Do Thái. Nhưng ông đã ăn năn và Chúa khôi phục ông, giúp ông nói và sống bày tỏ lẽ thật.

Môi-se khích lệ dân Y-sơ-ra-ên không sợ và vâng theo Chúa trong lẽ thật. Khi họ lo sợ vì biết Môi-se sẽ sớm được cất khỏi họ, người lãnh đạo Môi-se đã nói với họ những lời để giúp họ vững vàng: “Hãy mạnh dạn và can đảm! Đừng sợ, đừng kinh khiếp… vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đi với anh em” (Phục. 31:6). Không có lý do gì phải run sợ trước tương lai bấp bênh vì Chúa ở với họ.

Dù bóng đêm vây phủ bạn, dù sự kinh khiếp tấn công bạn—Chúa vẫn ở với bạn. Bởi sự thương xót của Chúa, ước mong bạn đối diện nỗi sợ với sự nhận biết rằng Chúa “chẳng lìa khỏi anh em, chẳng từ bỏ anh em đâu” (c.6, 8).