Vào ngày 30 tháng 1 năm 2018, gần 38 năm sau khi bị kết án, Malcolm Alexander bước ra khỏi nhà tù làm một người tự do. Bằng chứng DNA chứng minh Alexander trong sạch, ông đã kiên quyết khẳng định mình vô tội giữa vô số những kiện tụng của tòa án bất công. Luật sư bào chữa kém cỏi (về sau bị tước quyền), bằng chứng giả mạo và những cuộc điều tra không minh bạch, tất cả đã đẩy người đàn ông vô tội vào tù giam gần bốn thập kỷ. Tuy nhiên, cuối cùng khi Alexander được thả ra, ông bày tỏ ân điển vô biên. Ông nói: “Bạn không thể giận dữ. Không có đủ thời gian để giận dữ.”

Những lời của Alexander chứng minh cho một ân điển sâu rộng. Nếu sự bất công cướp lấy 38 năm cuộc đời và hủy phá thanh danh của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ rất giận dữ. Dù Alexander trải qua nhiều năm dài đau đớn khi mang gánh nặng tội lỗi mà ông phải chịu, nhưng ông không để tội lỗi hủy hoại mình. Thay vì cố trả thù, ông bày tỏ điều mà sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa sả trả rủa sả” (I Phi. 3:9).

Kinh Thánh còn dạy thêm rằng thay vì tìm cách trả thù, sứ đồ Phi-e-rơ bảo chúng ta chúc phước (c.9). Chúng ta tha thứ, mong ước điều tốt đẹp cho người đối xử bất công với mình. Khi tha thứ cho những hành động gian ác của họ, chúng ta sẽ bày tỏ cho họ thấy lòng thương xót lạ lùng của Chúa. Trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã mang gánh nặng tội lỗi của chúng ta, để chúng ta nhận được ân điển và bày tỏ ân điển đó cho người khác—ngay cả những người làm hại chúng ta.