Trong những Cuộc Phấn Hưng xứ Wales vào đầu thế kỷ 20, tác giả và giáo sư Kinh Thánh G. Campbell Morgan đã mô tả lại những gì ông nhìn thấy. Ông tin rằng sự hiện diện của Thánh Linh Chúa đang hành động trên “những cơn sóng cuồn cuộn của bài hát thiêng liêng.” Morgan viết rằng ông nhận thấy âm nhạc đã đem đến sự hiệp nhất, khích lệ mọi người tự giác cầu nguyện, xưng tội và tự cất lên tiếng hát. Nếu ai đó bị cảm xúc lôi cuốn và cầu nguyện quá dài, hoặc nói không đồng điệu với người khác, thì sẽ có người hát lên cách êm dịu. Những người khác sẽ nhẹ nhàng tham gia vào, ban hát cất cao giọng cho đến khi lấn át mọi âm thanh khác.

Sự phục hồi, đổi mới đến từ bài hát mà giáo sư Morgan mô tả cũng được nói đến trong Kinh Thánh, âm nhạc đóng vai trò đặc biệt. Âm nhạc được dùng để ăn mừng chiến thắng (Xuất. 15:1-21); khi thờ phượng cung hiến đền thờ (II Sử. 5:12-14); và như một chiến lược quân sự (20:21-23). Ở phần giữa Kinh Thánh, chúng ta có một sách chứa đựng những bài ca (Thi. 1-150). Và trong bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho người Ê-phê-sô, chúng ta thấy sự miêu tả về sự sống trong Thánh Linh: “Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa” (Êph. 5:19).

Trong sự xung đột, trong thờ phượng, trong tất cả lĩnh vực của đời sống, âm nhạc đức tin sẽ giúp chúng ta tìm thấy tiếng nói chung. Trong những bản hòa âm cũ và mới, chúng ta được đổi mới luôn, không bởi năng lực cũng không bởi quyền thế, nhưng bởi Thánh Linh và những bài ca của Chúa chúng ta.