Khi nhớ về bố, hình ảnh rõ nhất mà tôi luôn nhớ là khi ông gõ búa, làm vườn ngoài trời, hoặc làm việc dưới nhà trong phòng làm việc đầy dụng cụ và đồ nghề thú vị. Đôi bàn tay ông luôn bận rộn với một công việc hay dự án nào đó—đôi khi là xây dựng (nhà kho, boong tàu, hay lồng chim), đôi khi làm thợ sửa khóa, và đôi khi thiết kế trang sức và tranh kính màu.

Việc nhớ lại bố khiến tôi nhớ đến Cha Thiên Thượng và là Đấng Tạo Hóa của tôi, Đấng luôn luôn hành động. Từ ban đầu, “[Chúa] đặt nền trái đất… và ấn định kích thước địa cầu… Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, các con trai Đức Chúa Trời trỗi khúc hoan ca” (Gióp 38:4-7). Mọi vật Ngài tạo dựng đều là kiệt tác. Ngài tạo nên một thế giới vô cùng xinh đẹp và tuyên bố nó “rất tốt đẹp” (Sáng. 1:31).

Thế giới đó gồm có bạn và tôi. Chúa tạo dựng chúng ta trong nơi kín đáo cách tinh xảo (Thi. 139:13-16); rồi Ngài ủy thác và đặt để trong chúng ta (những người mang hình ảnh Ngài) mục tiêu và ước muốn làm việc, bao gồm cai trị và chăm sóc Trái Đất cùng các sinh vật trong đó (Sáng. 1:26-28; 2:15). Dù chúng ta làm gì—trong công việc hay lúc nhàn rỗi—thì Chúa ban năng lực và cho chúng ta mọi điều cần thiết để làm việc hết lòng cho Ngài.

Trong mọi việc, nguyện chúng ta làm để được đẹp lòng Ngài.