Gia đình tôi, tất cả năm người, được đi Roma vào dịp Giáng Sinh. Tôi không nhớ có bao giờ mình nhìn thấy nhiều người tập trung ở một chỗ như thế chưa. Khi chúng tôi len lỏi qua đám đông để ngắm những địa danh như Vatican và Coliseum, tôi liên tục nhắc các con phải “nhận biết tình hình” – biết mình đang ở đâu, có ai ở xung quanh và điều gì đang diễn ra. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thế giới không còn là nơi an toàn, dù khi ở quê nhà hay ở nước ngoài. Và cùng với việc sử dụng điện thoại di động và tai nghe, trẻ em (và cả người lớn nữa) không phải lúc nào cũng ý thức về những điều quanh mình.

Nhận biết tình hình là một khía cạnh trong lời cầu nguyện của Phao-lô dành cho các tín hữu tại thành Phi-líp được ghi lại trong Phi-líp 1:9-11. Ông mong mỏi họ ngày càng có khả năng nhận biết tình trạng của mình: mình là ai/ đang làm gì/ ở đâu. Nhưng thay vì mục tiêu là sự an toàn cá nhân, Phao-lô cầu nguyện với một mục đích to lớn hơn đó là dân thánh của Chúa sẽ trở thành những người quản gia tốt cho tình yêu của Đấng Christ mà họ đã nhận được, phân biệt được “điều gì là tốt nhất”, sống “trong sạch và không gì chê trách”, và đầy những phẩm chất tốt lành mà chỉ có trong Chúa Jêsus. Lối sống này bắt nguồn từ việc nhận thức Chúa là ai trong đời sống chúng ta, và Ngài vui lòng khi chúng ta nương cậy Ngài. Và ở bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể chia sẻ tình yêu tuyệt vời của Ngài.