Bố tôi bị đau ngực đã lâu, vì thế bác sĩ cho xét nghiệm để kiểm tra tim. Kết quả là tìm thấy ba vị trí mà động mạch bị tắc nghẽn. Cuộc phẫu thuật bắc cầu ba nhánh động mạch vành được lên lịch vào ngày 14 tháng Hai. Dù có lo lắng, nhưng bố tôi vẫn coi ngày đó như một dấu chỉ của hy vọng: “Bố sắp có quả tim mới cho ngày Valentine”, và thật như thế! Ca mổ diễn ra rất tốt, đã giúp phục hồi việc lưu thông máu tới trái tim đang gặp vấn đề của bố – bố có một quả tim “mới”.

Ca phẫu thuật của bố nhắc tôi nhớ rằng Chúa cũng sẵn ban cho chúng ta sự sống mới. Vì tội lỗi làm tắc nghẽn “các động mạch” tâm linh của chúng ta – tức mối liên hệ của chúng ta với Chúa – nên chúng ta cần được “phẫu thuật” về mặt tâm linh để loại bỏ sự tắc nghẽn đó.

Đó là điều Chúa hứa với dân Ngài trong Ê-xê-chi-ên 36:26. Ngài khẳng định với dân Y-sơ-ra-ên: “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi… Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” Ngài cũng hứa: “Ta sẽ tẩy sạch hết mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi” (c.25) và “đặt Thần Ta trong các ngươi” (c.27). Đối với một dân tộc đã đánh mất hy vọng, Chúa hứa ban cho họ một khởi đầu mới, Ngài là Đấng có thể làm mới đời sống họ.

Lời hứa đó được ứng nghiệm trọn vẹn qua sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Khi chúng ta tin cậy nơi Ngài, chúng ta sẽ nhận được một trái tim thuộc linh mới, một tấm lòng được tẩy sạch khỏi tội lỗi và tuyệt vọng. Khi được đổ đầy Thánh Linh của Đấng Christ, tấm lòng mới của chúng ta sẽ được duy trì bằng nguồn sống thuộc linh của Đức Chúa Trời, để “chúng ta cũng được sống trong đời mới” (Rô. 6:4).