Hae Woo (không phải tên thật) bị giam trong một trại lao động Bắc Hàn vì đã vượt biên vào Trung Quốc. Suốt ngày đêm cô bị tra tấn bởi những lính canh tàn bạo, phải còng lưng làm việc và được ngủ rất ít trên nền nhà lạnh cóng, đầy chuột và chấy rận. Nhưng Chúa giúp cô mỗi ngày, Ngài cũng bày tỏ cho cô biết nên làm bạn với tù nhân nào và nên chia sẻ niềm tin với ai.

Sau khi cô được phóng thích khỏi trại và sống ở Nam Hàn, Woo nhớ lại khoảng thời gian bị giam giữ, cô nói rằng Thi Thiên 23 có thể tóm tắt những gì cô trải qua. Mặc dù cô đã ở trong trũng tăm tối, nhưng Chúa Jêsus là Đấng Chăn Giữ cô, ban cho cô sự bình an: “Dù tôi có cảm giác như mình đang ở trong thung lũng đầy bóng sự chết, nhưng tôi không sợ bất kì điều gì. Chúa an ủi tôi mỗi ngày.” Cô kinh nghiệm sự nhân từ và thương xót của Chúa khi Ngài đảm bảo rằng cô là con yêu dấu của Ngài. “Tôi đang ở một nơi thật tồi tệ, nhưng tôi biết… tôi sẽ kinh nghiệm sự nhân từ và thương xót của Chúa.” Và cô biết cô sẽ ở trong sự hiện diện của Chúa mãi mãi.

Chúng ta được khích lệ qua câu chuyện của Woo. Bất chấp hoàn cảnh kinh khủng, cô vẫn cảm nhận được tình thương và sự hướng dẫn của Chúa, Ngài đã gìn giữ cô và cất đi nỗi sợ hãi của cô. Nếu chúng ta bước theo Chúa Jêsus, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta nhẹ nhàng bước qua những thời khắc nguy khó. Chúng ta không cần phải sợ hãi, vì “[chúng ta] sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (23:6).