Khi vợ Michael mắc bệnh ở giai đoạn cuối, anh ước ao vợ mình kinh nghiệm sự bình an mà anh đã kinh nghiệm thông qua mối liên hệ với Chúa. Anh đã chia sẻ đức tin của mình với vợ, nhưng cô không quan tâm. Một ngày nọ, khi đi bộ ngang qua một hiệu sách, một tựa sách đã thu hút sự chú ý của anh: Chúa Ơi, Ngài Có Ở Đó Không? Không biết vợ mình sẽ phản ứng với cuốn sách thế nào nên anh cứ bước vào rồi lại bước ra hiệu sách mấy lần trước khi quyết định mua nó. Trước sự ngạc nhiên của anh, người vợ đã đón nhận cuốn sách.

Cuốn sách đó đã đụng chạm đến cô, và cô bắt đầu đọc Kinh Thánh. Hai tuần sau đó, vợ của Michael qua đời – cô đã được phục hòa với Chúa và yên nghỉ trong sự đảm bảo rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ cô.

Khi Chúa kêu gọi Môi-se dẫn dắt dân Ngài ra khỏi Ê-díp-tô, Ngài không hứa ban cho ông quyền lực. Trái lại, Ngài hứa ban sự hiện diện của Ngài. “Ta sẽ ở với con” (Xuất. 3:12). Trong những lời cuối cùng Chúa Jêsus nói với môn đồ trước khi chịu đóng đinh, Ngài cũng hứa sẽ ở với họ đời đời, và họ sẽ nhận được điều đó thông qua Thánh Linh (Gi. 15:26).

Có rất nhiều điều Chúa có thể ban cho để giúp chúng ta bước qua những thách thức trong đời như tiện nghi vật chất, sự chữa lành hoặc giải quyết nan đề. Đôi khi Ngài ban cho những điều đó. Nhưng món quà tuyệt vời nhất là chính Ngài. Sự an ủi lớn nhất mà chúng ta có đó là: dù điều gì xảy đến trong cuộc sống, Ngài vẫn sẽ ở với chúng ta. Ngài sẽ chẳng lìa, cũng chẳng bỏ chúng ta.