Lớn lên ở Ghana, tôi rất thích nắm tay, đi theo bố ở những chốn đông người. Ông vừa là bố, vừa là bạn của tôi vì trong nền văn hóa của chúng tôi, nắm tay là dấu chỉ của tình bạn thật. Khi đi cùng nhau, chúng tôi thường nói chuyện về nhiều chủ đề. Mỗi khi cảm thấy cô đơn, tôi đều tìm được sự an ủi từ bố. Tôi trân quý tình bạn này biết bao!

Chúa Jêsus gọi các môn đồ là bạn, và Ngài tỏ cho họ thấy những dấu chỉ của tình bạn ấy. Ngài phán: “Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các con thể ấy” (Gi. 15:9), Ngài đã phó chính mạng sống mình vì họ (c.13). Ngài tỏ cho họ biết công tác nước trời của Ngài (c.15). Ngài dạy họ mọi điều mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Ngài (c.15). Và Ngài cho họ cơ hội để chia sẻ sứ mạng với Ngài (c.16).

Là người Bạn Đường trọn đời, Chúa Jêsus cùng bước với chúng ta. Ngài lắng nghe những nỗi đau và những ao ước trong lòng chúng ta. Khi chúng ta cô đơn hay chán nản, người Bạn Jêsus vẫn cứ đồng hành với chúng ta.

Và tình bạn của chúng ta với Chúa Jêsus sẽ trở nên bền chặt hơn khi chúng ta yêu thương nhau và vâng giữ điều răn của Ngài (c.10, 17). Khi đó, chúng ta sẽ “kết quả, và quả cứ còn mãi” (c.16).

Băng qua những con phố đông người và những con đường đầy hiểm nguy của thế giới khó khăn này, chúng ta có thể nương cậy nơi sự đồng hành của Chúa. Đó là dấu chỉ tình bạn của Ngài.