Những buổi sáng sớm, tôi thường lặng lẽ đi ngang qua cửa sổ phòng gia đình để nhìn ra mảnh đất hoang phía sau căn nhà chúng tôi ở. Tôi thường thấy con diều hâu hay quạ đậu trên một nhành cây, cứ canh chừng xung quanh. Một buổi sáng nọ, tôi ngạc nhiên khi thấy một con đại bàng đầu trọc đứng thăng bằng trên một cành cây cao, xem xét lãnh địa này như thể cả dải đất thuộc về nó. Có lẽ nó đang ngó nghiêng tìm “bữa sáng”. Ánh mắt nhìn thấy hết mọi thứ của nó trông rất uy nghi.

Trong II Sử Ký 16, tiên tri Ha-na-ni cho vua biết rằng Chúa nhìn thấy hết mọi hành động của vua. Ha-na-ni nói với A-sa, vua Giu-đa rằng: “Vua nương cậy vua A-ram mà không nương cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua” (c.7). Sau đó, Ha-na-ni giải thích: “Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài” (c.9). Vì vua A-sa đã đặt lòng tin cậy sai chỗ nên vua sẽ luôn phải đối diện với chiến tranh.

Khi đọc những lời này, có thể chúng ta cảm nhận sai lầm rằng Chúa canh chừng mọi cử động của chúng ta, rình rập chúng ta giống như chim vồ mồi. Nhưng lời của tiên tri Ha-na-ni nhấn mạnh đến ý tích cực. Ông muốn nói rằng Chúa luôn dõi theo và chờ đợi chúng ta kêu cầu Ngài trong lúc khốn khó.

Giống như con chim đại bàng ở sân sau nhà tôi, mắt Chúa soi xét khắp thế gian – ngay cả lúc này – mong chờ nhìn thấy sự trung tín trong bạn và tôi? Ngài đem đến niềm hy vọng và sự cứu giúp chúng ta cần thế nào?