Nhà khảo cổ học, tiến sĩ Warwick Rodwell đang chuẩn bị nghỉ hưu thì ông có một phát hiện ngoạn mục tại nhà thờ lớn Lichfield ở Anh. Khi các thợ xây cẩn thận khai quật một phần của sàn nhà thờ để dọn chỗ cho một căn cứ di động, họ tìm thấy một bức điêu khắc thiên sứ trưởng Gáp-ri-ên, có lẽ cũng phải 1200 năm. Kế hoạch nghỉ hưu của tiến sĩ Rodwell bị hoãn lại vì phát hiện của ông khởi đầu cho một công tác mới bận rộn và đầy hào hứng.

Khi phát hiện ra bụi gai cháy mà khiến cuộc đời ông thay đổi mãi mãi, Môi-se đã 80 tuổi. Dù là con nuôi của công chúa Ê-díp-tô, ông không bao giờ quên gốc gác Hê-bơ-rơ của mình và đã nổi giận khi chứng kiến người anh em của mình bị đối xử bất công (Xuất. 2:11-12). Khi vua Pha-ra-ôn biết Môi-se đã giết một người Ê-díp-tô, trước đó đã đánh một người Hê-bơ-rơ, vua tìm cách giết Môi-se. Vì thế, Môi-se phải bỏ chạy qua Ma-đi-an, và ông định cư tại đó (c.13-15).

Bốn mươi năm sau, khi Môi-se được 80 tuổi, ông đang chăn bầy gia súc cho cha vợ mình thì “thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với ông trong ngọn lửa, giữa một bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai cháy nhưng không hề tàn” (3:2). Trong giây phút ấy, Chúa đã kêu gọi Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ tại Ê-díp-tô (c.3-22).

Ngay lúc này trong cuộc đời bạn, Chúa đang kêu gọi bạn làm gì cho mục đích lớn lao hơn của Ngài? Ngài đã đặt những kế hoạch mới mẻ nào trên bước đường của bạn?