Mùa hè năm 2017, cơn bão Harvey đã gây ra tổn thất kinh hoàng về sinh mạng và tài sản của vùng Gulf Coast, nước Mỹ. Nhiều người đã cung cấp thức ăn, nước uống, quần áo và chỗ ở cho những người có nhu cầu cấp bách.

Người chủ cửa hàng piano tại Maryland cảm thấy được thôi thúc phải làm gì đó hơn nữa. Ông nhận thấy âm nhạc có thể mang đến sự chữa lành đặc biệt và cảm giác quen thuộc cho những người vừa mất đi mọi thứ. Vì vậy, ông và người nhân viên bắt đầu tân trang lại những chiếc đàn piano cũ và tìm hiểu tình hình để xem nơi nào có nhu cầu lớn nhất. Mùa xuân năm đó, Dean Kramer và Lois vợ ông bắt đầu đoạn đường dài đến Houston, Texas trên chiếc xe tải chở đầy những chiếc piano để tặng cho những gia đình, hội thánh, và các trường học trong khu vực bị thiệt hại.

Đôi khi chúng ta cho rằng người lân cận là ai đó sống gần chúng ta hay chí ít cũng là người mà chúng ta biết. Nhưng trong Lu-ca 10, Chúa Jêsus đã kể thí dụ về người Sa-ma-ri nhân lành để dạy rằng tình yêu thương đối với người lân cận không nên có giới hạn. Người đàn ông đến từ Sa-ma-ri đã giúp đỡ một người lạ đang bị thương, mặc dù đây là người Do Thái, là dân có mối bất hòa với người Sa-ma-ri (c.25-37).

Khi Dean Karmer được hỏi lý do ông tặng hết những chiếc đàn piano đó, ông giải thích đơn giản rằng: “Chúng tôi được dạy phải yêu người lân cận mình.” Và chính Chúa Jêsus đã nói rằng: “Không có điều răn nào lớn hơn” (Mác 12:31) là yêu Chúa và yêu người lân cận mình.