Sau khi chồng của Betsy qua đời, cô dành hầu hết thời gian ở nhà, xem ti-vi và pha trà uống. Nhưng cô ấy không phải là người duy nhất đang ở trong sự cô đơn. Hơn chín triệu người dân nước Anh (15% dân số) nói rằng họ thường cảm thấy cô đơn, và nước Anh đã bổ nhiệm bộ trưởng bộ cô đơn để tìm ra lý do và cách giúp đỡ.

Đây là vài nguyên nhân của sự cô đơn được biết đến: Chúng ta thay đổi chỗ ở liên tục nên không có mối liên hệ lâu dài. Chúng ta tin rằng mình có thể chăm sóc cho bản thân, và không có lý do gì để tiếp cận ai khác. Chúng ta bị chia cắt bởi công nghệ – mỗi người đắm chìm trong chiếc màn hình riêng.

Tôi cảm nhận được khía cạnh đen tối của sự cô đơn, và có lẽ bạn cũng cảm nhận được. Đây là một lý do mà chúng ta cần đến những anh em tín hữu. Thư Hê-bơ-rơ đúc kết phần bàn luận sâu sắc về sự hy sinh của Chúa Jêsus bằng cách khích lệ chúng ta luôn nhóm lại với nhau (10:25). Chúng ta thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời nên phải “giữ tình huynh đệ” và “tỏ lòng hiếu khách” (13:1-2). Nếu mỗi người trong chúng ta đều nỗ lực, thì mọi người đều cảm thấy mình được quan tâm.

Có thể những người cô đơn không đáp lại lòng tử tế của chúng ta, nhưng không có lý do gì để từ bỏ. Chúa Jêsus đã hứa sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta (13:5), và chúng ta hãy để tình bạn của Ngài nung đúc cho tình yêu của chúng ta đối với người khác. Bạn có cảm thấy cô đơn không? Đâu là những cách để bạn phục vụ gia đình đức tin? Những bằng hữu mà bạn có trong Chúa Jêsus sẽ còn lại mãi mãi, suốt đời này và cả đời sau.