Lisa không có cảm tình với những người lừa dối bạn đời của mình, cho đến khi cô bất mãn với hôn nhân của mình và đang phải tranh chiến để chống lại một sự lôi cuốn nguy hiểm. Kinh nghiệm đau thương đó đã giúp cô có lòng thương xót đối với người khác và hiểu rõ hơn lời của Đấng Christ phán: “Ai trong các ngươi là người không có tội, hãy lấy đá ném vào chị ấy trước đi” (Gi. 8:7).

Khi phán lời này, Chúa Jêsus đang giảng dạy tại sân đền thờ. Một nhóm các thầy dạy luật và người Pha-ri-si giải đến cho Ngài một người phụ nữ bị bắt vì tội ngoại tình và họ thử Ngài: “Trong luật pháp, Môi-se truyền cho chúng ta phải ném đá những người như vậy. Còn Thầy thì nói thế nào?” (c.5). Bởi vì họ xem Chúa Jêsus là mối đe dọa cho quyền lực của họ, nên câu hỏi này là cái bẫy “nhằm có cớ tố cáo Ngài” (c.6) – và loại trừ Ngài.

Nhưng khi Chúa Jêsus đáp: “Ai trong các ngươi là người không có tội…” thì không ai trong số họ cầm đá lên, mà từng người một đã bỏ đi.

Trước khi phán xét, chỉ trích người khác mà vẫn xem nhẹ tội lỗi của chính mình, hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều “thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô. 3:23). Thay vì kết tội, Đấng Cứu Thế đã bày tỏ ân điển và hy vọng cho người phụ nữ này – và cả bạn và tôi (Gi. 3:16; 8:10-11). Làm sao chúng ta có thể không làm như vậy với người khác?