Khi Aaron được 15 tuổi, anh bắt đầu cầu nguyện với Sa-tan: “Tôi cảm thấy như tôi và nó có một mối liên kết.” Aaron bắt đầu nói dối, ăn cắp và lợi dụng gia đình, bạn bè của mình. Anh cũng trải qua những cơn ác mộng: “Tôi thức dậy vào một buổi sáng nọ và thấy ma quỷ đứng ngay cuối giường. Nó nói với tôi rằng tôi sẽ thi đậu hết mọi kỳ thi rồi tôi sẽ chết.” Nhưng khi thi xong, anh vẫn sống. Aaron suy ngẫm: “Tôi thấy rõ rằng nó là kẻ nói dối.”

Với hy vọng gặp gỡ các cô gái, Aaron đến dự các buổi lễ của Cơ Đốc giáo, tại đó có một người đã đề nghị được cầu nguyện cho anh. “Khi ông ấy cầu nguyện, tôi cảm nhận một sự bình an tràn ngập trong con người mình.” Anh cảm nhận một điều gì đó “mạnh mẽ hơn, tự do hơn” so với những gì mà anh cảm nhận được từ Sa-tan. Người cầu nguyện nói với Aaron rằng Chúa có chương trình dành cho anh và Sa-tan là kẻ nói dối. Người này đã lặp lại lời Chúa Jêsus nói với Sa-tan khi Ngài trả lời những người chống đối Ngài: “Nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối” (Gi. 8:44).

Aaron từ bỏ đạo Sa-tan và đến với Đấng Christ và giờ đây anh “thuộc về Chúa” (c.47). Anh làm mục sư trong một cộng đồng người đô thị, anh chia sẻ sự khác biệt của việc theo Chúa. Anh ấy là lời chứng sống động cho quyền năng cứu rỗi của Chúa: “Tôi có thể nói với lòng tin chắc rằng Chúa đã cứu tôi.”

Đức Chúa Trời là nguồn của mọi điều tốt lành, thánh khiết và chân thật. Chúng ta hãy đến với Ngài để tìm kiếm chân lý.