Tôi đã rất háo hức khi được quay lại bệnh xá Thánh James ở Vịnh Montego, Jamaica để tìm lại Rendell, người mà hai năm trước đã biết đến tình yêu của Chúa Jêsus dành cho anh. Evie, cô bé thiếu niên trong ban hát của trường trung học mà tôi thường đi cùng vào mỗi mùa xuân, đã cùng đọc Kinh Thánh với Rendell và giải thích cho anh về Phúc Âm, và anh đã tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình.

Khi bước vào khu dành cho nam giới trong bệnh xá và hướng mắt về chiếc giường của Rendell, tôi thấy không có người trên đó. Tôi đi đến bàn của y tá, và được báo điều mà tôi không muốn nghe. Anh ấy đã qua đời – chỉ năm ngày trước khi tôi đến.

Nước mắt tuôn trào, tôi nhắn cho Evie tin buồn này. Câu trả lời của cô bé thật đơn giản: “Chú Rendell đang vui mừng cùng với Chúa Jêsus.” Sau đó cô bé nói: “Thật tốt vì chúng ta đã nói cho chú ấy biết về Chúa Jêsus.”

Những lời của cô bé nhắc tôi về tầm quan trọng của việc sẵn sàng chia sẻ với người khác về niềm hy vọng mà chúng ta có trong Đấng Christ. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để công bố sứ điệp Phúc Âm về Đấng sẽ luôn ở cùng chúng ta (Mat. 28:20), nhưng khi nghĩ về sự khác biệt mà điều đó mang lại cho chúng ta và những người như Rendell, có lẽ chúng ta sẽ được khích lệ để sẵn sàng hơn nữa hầu “môn đồ hóa” ở bất kỳ nơi nào chúng ta đi đến (c.19).

Tôi không bao giờ quên được nỗi buồn khi nhìn thấy chiếc giường trống đó – và cả niềm vui khi biết sự khác biệt mà một em thiếu niên trung tín đã tạo ra trong sự sống đời đời của Rendell.