Suốt thời đại học, tôi thường làm thêm trong dịp hè ở các trang trại dành cho khách tham quan tại vùng núi Colorado tuyệt đẹp. Các nhân viên được phân công luân phiên nhau “trực đêm”—chúng tôi phải trông chừng các đám cháy rừng nhằm bảo vệ du khách trong lúc họ ngủ. Ban đầu dường như đây là nhiệm vụ mệt mỏi và không được công nhận nhưng lại trở thành cơ hội đặc biệt để tôi tĩnh lặng, suy gẫm và tìm thấy sự an ủi trong sự hiện diện oai nghi của Chúa.

Vua Đa-vít đã tha thiết tìm kiếm và khát khao sự hiện diện của Chúa (Thi. 63:1), ngay cả khi ở trên giường ngủ và trải “suốt các canh đêm” (c.6). Thi Thiên này cho biết rằng Đa-vít đang gặp nan đề. Có thể những lời chứa đựng trong đó phản ánh nỗi buồn sâu sắc của ông về sự phản nghịch của con trai Áp-sa-lôm. Tuy nhiên, ban đêm trở thành khoảng thời gian để Đa-vít tìm thấy sự giúp đỡ và phục hồi trong “bóng cánh của Chúa” (c.7)—trong năng quyền và sự hiện diện của Ngài.

Có lẽ bạn đang đương đầu với khủng hoảng hay khó khăn trong cuộc sống, và suốt các canh đêm, bạn không hề được an ủi chút nào. Có lẽ “Áp-sa-lôm” của bạn làm tấm lòng và linh hồn bạn nặng nề. Hoặc những gánh nặng gia đình, công việc, tài chính khiến bạn không thể ngon giấc. Nếu như vậy, hãy xem khoảng thời gian thao thức là cơ hội để kêu cầu và bám lấy Chúa—để bàn tay yêu thương của Ngài nâng đỡ bạn (c.8).