John và Mary đang dắt chó đi dạo thì vấp phải chiếc thùng gỉ sét nhô lên khỏi mặt đất do cơn mưa trước đó. Họ đem chiếc thùng về nhà, mở ra thì phát hiện đó là thùng tiền vàng có tuổi đời hơn một thế kỷ! Họ trở lại chỗ đó thì phát hiện thêm bảy thùng nữa chứa tất cả là 1427 đồng tiền vàng. Sau đó, họ bảo vệ kho báu của mình bằng cách chôn chúng ở một chỗ khác.

Nơi giấu số đồng tiền vàng đó (trị giá 10 triệu đô-la Mỹ) có tên gọi là Saddle Ridge Hoard, kho báu lớn nhất được phát hiện trong lịch sử nước Mỹ. Câu chuyện này gợi nhớ đến ẩn dụ mà Chúa Jêsus kể: “Vương quốc thiên đàng ví như kho báu chôn giấu trong một đồng ruộng. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng đem bán mọi thứ mình có, để mua đồng ruộng ấy” (Mat. 13:44).

Những câu chuyện về kho báu chôn giấu luôn thu hút trí tưởng tượng suốt nhiều thế kỷ, mặc dầu việc phát hiện kho báu là điều hiếm xảy ra. Nhưng Chúa Jêsus nói đến một kho báu mà bất cứ ai cũng có được khi xưng nhận tội lỗi, tiếp nhận và bước theo Ngài (Gi.1:12).

Kho báu đó tồn tại mãi mãi. Khi từ bỏ đời sống cũ, bước theo Chúa và theo đuổi mục đích của Ngài thì chúng ta sẽ nhận được những điều quý giá của Ngài. Qua “sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Jêsus” (Êph. 2:7), Chúa ban cho chúng ta kho báu vượt quá sức tưởng tượng—đời sống mới với tư cách là con trai, con gái của Ngài, mục đích mới trên đất và niềm vui khôn tả về cõi đời đời được sống với Ngài.