Peter Furler, giọng ca chính trước đây của Newsboys đã mô tả việc ban nhạc trình bày bài hát ngợi khen mang tên “Chúa Trị Vì”. Bài hát vẽ nên một bức tranh sống động về các tín hữu từ mọi dân tộc và quốc gia cùng thờ phượng Chúa trong sự hiệp một. Furler nhận thấy rằng bất cứ khi nào nhóm Newsboys hát bài đó, anh có thể cảm nhận sự hành động của Đức Thánh Linh trong sự nhóm lại của các tín hữu.

Có lẽ mô tả của Furler về kinh nghiệm khi hát bài “Chúa Trị Vì” giống với hình ảnh đám đông kéo về Giê-ru-sa-lem vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Khi các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Cv. 4:2), có nhiều điều họ chưa từng kinh nghiệm đã xảy ra. Người Do Thái đại diện cho từng quốc gia tụ họp lại trong sự bối rối, vì mỗi người đều nghe các môn đồ lấy tiếng của mình để tỏ ra những việc quyền năng của Đức Chúa Trời (c. 5-6, 11). Phi-e-rơ giải thích cho đám đông rằng điều này đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước mà Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ đổ Thánh Linh Ta trên mọi xác thịt” (c.17).

Sự bày tỏ quyền năng đáng kinh sợ của Chúa đã khiến đám đông tiếp nhận lời rao giảng Phúc Âm của Phi-e-rơ, và trong ngày đó, ba ngàn người đã quy đạo (c.41). Tiếp nối sự khởi đầu tuyệt vời này, những người mới tin quay trở về nơi họ sống, mang theo tin tức tốt lành.

Tin tức tốt lành đó vẫn còn vang vọng ngày hôm nay — đó là sứ điệp của Chúa về niềm hy vọng cho muôn dân. Khi chúng ta cùng nhau ca ngợi Chúa, Thánh Linh của Ngài hành động giữa vòng chúng ta, mang mọi người thuộc mọi dân tộc lại với nhau trong sự hiệp nhất diệu kỳ. Chúa cai trị mọi điều.