“Ồ, chỉ là một cậu bé Digan”, ai đó thì thầm với sự khinh ghét khi Rodney Smith bước lên tin nhận Chúa trong một buổi nhóm năm 1877. Không ai nghĩ nhiều về cậu thiếu niên này, con trai của cặp vợ chồng du mục ít học. Tuy nhiên, Rodney không quan tâm điều đó. Cậu chắc chắn rằng Chúa có mục đích cho cuộc đời mình nên mua một quyển Kinh Thánh và một cuốn từ điển tiếng Anh rồi tự học để biết đọc, biết viết. Có lần cậu nói: “Con đường đến với Chúa Jêsus không nhờ trường Cambridge, Harvard, Yale, hay các thi sĩ, mà là… đồi Gô-gô-tha xưa”. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Rodney đã trở thành nhà truyền giáo được Chúa dùng để đem rất nhiều người đến với Chúa Jêsus ở Anh và Mỹ.

Phi-e-rơ cũng chỉ là một người bình thường — không được học tại trường của các Ra-bi (Cv. 4:13), ông chỉ là một ngư phủ xứ Ga-li-lê—khi Chúa Jêsus kêu gọi ông: “Hãy theo Ta” (Mat. 4:19). Tuy nhiên, dù xuất thân cùng những thất bại mà ông trải qua suốt chặng đường theo Chúa, chính Phi-e-rơ này về sau đã khẳng định rằng những người theo Chúa Jêsus là “dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời” (I Phi. 2:9).

Qua Chúa Jêsus Christ, tất cả mọi người—bất kể trình độ, xuất thân, giới tính hay dân tộc—đều có thể thuộc về gia đình Đức Chúa Trời và được Ngài sử dụng. Tất cả những ai tin Chúa Jêsus đều trở thành “dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời”.