Khi đang du lịch tại châu Á, máy tính bảng của tôi (là thiết bị chứa tài liệu và hồ sơ công việc) đột nhiên bị tắt, “màn hình tối đen”. Khi đi kiếm chỗ sửa, tôi tìm thấy một cửa hàng máy tính thì lại đối mặt với một vấn đề khác—tôi không biết nói tiếng Hoa mà nhân viên kỹ thuật của cửa hàng lại không biết nói tiếng Anh. Phải làm gì đây? Nhân viên ấy sử dụng một phần mềm chuyển ngữ. Anh gõ tiếng Hoa, nhưng tôi lại có thể đọc bằng tiếng Anh và ngược lại. Phần mềm đó đã giúp chúng tôi giao tiếp cách rõ ràng, dù khác ngôn ngữ.

Nhiều lúc, tôi cảm thấy không thể giãi bày lòng mình khi cầu nguyện với Cha Thiên Thượng—và không chỉ một mình tôi gặp điều đó. Đôi lúc nhiều người trong chúng ta cũng thấy khó khăn khi cầu nguyện. Nhưng sứ đồ Phao-lô viết: “Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng, nhưng chính Thánh Linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, biết rõ ý tưởng của Thánh Linh, vì Thánh Linh theo ý muốn Đức Chúa Trời mà cầu thay cho các thánh đồ” (Rô. 8:26-27).

Đức Thánh Linh là món quà tuyệt vời biết bao! Tốt hơn bất cứ phần mềm chuyển ngữ nào, Ngài truyền tải cách rõ ràng những suy nghĩ và ước muốn của tôi trong sự hòa hợp với mục đích của Đức Chúa Cha. Công tác của Thánh Linh khiến lời cầu nguyện hiệu nghiệm!